Terugblik Algemene Vergadering

Woensdag 17 april hielden we een goed bezochte Algemene Vergadering of wel ledenvergadering.

De jaarverslagen van de commissies en van het bestuur werden besproken. De voorzitter sprak van een zeer mooi seizoen waarin wij ons 50 jarig jubileum hebben gevierd. Voor nu en in de toekomst vraagt hij tot slot de aandacht van alle leden om tijdig te reageren op oproepen van degenen die voor onze vereniging het vrijwilligerswerk organiseren. De financiële verantwoording werd doorgenomen, de leden verleenden het bestuur decharge, de begroting voor 2024 werd goedgekeurd en de leden stemden in met het voorstel om de contributie en de niet-actief bijdrage niet te verhogen.

Het belangrijkste punt op de agenda was de stand van zaken rond de padelbanen. Joris en Vincent presenteerden samen aan de hand van heel veel cijfers de stand van zaken. Het is een grote investering, omdat de veengrond het noodzakelijk maakt om een volledige betonnen plaat als ondergrond te gebruiken, die ook gefundeerd moet worden. Aanleg van padelbanen heeft bij veel verenigingen tot ledengroei geleid. Voor Kamerik lijkt een groei van 75 leden een reëel uitgangspunt. Uit de berekeningen blijkt dat de investering dan in 15 jaar terugverdiend is. Tenminste als we in aanmerking komen voor verschillende subsidies.

De projectgroep aanleg padelbanen gaat aan de slag met een stappenplan dat zij aan het bestuur zal voorleggen. Als  het proces zover is dat er besluitvorming over de aanleg aan de leden voorgelegd kan worden, zal het bestuur een extra Algemene Vergadering bijeenroepen. Tijdens het proces zal worden samengewerkt met de tennisvereniging van Zegveld, die de aanleg ook in onderzoek heeft, met de KNLTB en met de gemeente. Ook zal er, voordat er een besluit wordt voorgelegd, een akoestisch onderzoek moeten plaatsvinden, de verwachting is echter dat dit gunstig zal uitvallen. Verder onderzoekt de projectgroep of aanleg naast baan 1 ook een mogelijkheid is, dit naar aanleiding van suggesties van leden.

Na de inspirerende discussie over de padelbanen werd Vincent unaniem opnieuw tot voorzitter gekozen.

Tot slot nog nieuws over de commissies: Ron Molenaar gaat de ACCO-dagen organiseren in overleg met Kars en Anja. De Jeugdcommissie is op zoek naar versterking, een aantal leden van de commissie wil stoppen, dus als je het leuk lijkt om betrokken te zijn bij de jeugdactiviteiten neem contact op met de Jeugdcommissie, jeugd@ltckamerik.nl

 

Nieuws Overzicht