Contributie

De contributiebijdrage per seizoen en de bijdrage niet-actief
Voor een heel seizoen
De contributie is voor Senioren € 182,50 en voor Junioren (jonger dan 18 jaar) € 82,50.  Contributie 2e junior uit een gezin is € 77,50. Het tennisseizoen loopt van 1 januari tot 1 januari. Dit betekent dat je -als je dat wilt - je lidmaatschap voor 1 januari moet opzeggen.  De prijzen van het lidmaatschap zijn exclusief de kosten voor tennisles. Meer informatie over de tennislessen vind je hier.
Ieder jeugdlid t/m 12 jaar (het jaar waarin men 12 wordt) is verplicht lessen te volgen. Jeugdleden van 13 jaar (het jaar waarin men 13 wordt) en ouder moeten minimaal 3 jaar les gevolgd hebben. Jeugdcompetitiespelers blijven hun lesverplichting houden.
Voor leden in de leeftijd van 18 tot 21 jaar bestaat een zogenoemde contributie-overgangsregeling:
18 jaar : € 110,-
19 jaar : € 130,-
20 jaar : € 150,-

Vanaf 18 jaar ben je senior en word je geacht een actieve bijdrage aan de club te leveren, je kan er ook voor kiezen om de bijdrage niet-actief te betalen. Zie hierover meer onder het kopje Vrijwillig.

Als nieuwe leden later in het jaar lid worden, wordt vanaf 1 mei per maand € 12,50 in mindering gebracht. Lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden voor 1 januari. Zodra je je hebt aangemeld als lid, krijg je een tijdelijk pasje. Binnen 2 weken na aanmelding ligt het officiële KNLTB pasje voor je klaar in de keuken van het clubgebouw. Op het aanmeldformulier geef je aan of je een vrijwilligersfunctie binnen de club gaat doen. Als je geen activiteiten voor de club gaat uitvoeren, krijg je een factuur voor de bijdrage 'niet actief'.

Jaarlijks ontvangen de leden een factuur om hun contributie te kunnen voldoen.

De hoogte van de contributie en de bijdrage “niet-actief” wordt ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Vrijwillig
LTC Kamerik, het tennispark met banen en paviljoen, is eigendom van de leden. Om de kosten (en daarmee de hoogte van de contributie) beperkt te houden, wordt de seniorleden gevraagd om een deel van hun vrije tijd aan hun tennisclub te besteden. Het mag veel, maar hoeft maar weinig vrije tijd te zijn; variërend van commissiewerk, schoonmaakwerkzaamheden, tuinieren, ACCO-diensten of vier bardiensten gedurende het tennisseizoen. Iedereen vindt het prettig wanneer de kantine c.q. bar van de club regelmatig open is, als het terrein er verzorgd uitziet en alles schoon en fris is, dat is mogelijk als iedereen een steentje bijdraagt. Jaarlijks krijg je van de ledenadministratie de vraag of je je vrijwilligersactiviteiten blijft verrichten of wilt wijzigen. Ingeval je niet in de gelegenheid bent om op de één of andere manier iets te doen of dat niet wilt, is naast de contributie een jaarlijkse bijdrage (niet-actief) van € 75,- verplicht.