Informatie over Padel

Zoals jullie weten overwegen wij Padelbanen aan te leggen op het braakliggende terrein naast baan 4. Padel is de snelst groeiende sport in Nederland en  wereldwijd. Het is minder technisch dan tennis, je speelt altijd in dubbel-combinatie, het veld is veel kleiner, de wanden spelen mee en je slaat de service onderhands. De leden die het al gespeeld hebben, zijn erg enthousiast. 

 

Terwijl de Padelcommissie bezig is met haar voorbereidend werk, willen we je via deze pagina op de hoogte houden van de ontwikkelingen en alvast informatie met jullie delen.

Stand van zaken eind mei 2023
De eerste inschatting van de aanlegkosten bleek te hoog en niet uitvoerbaar voor de club. Een handicap is dat er weinig ervaring is met de aanleg van padelbanen op veengrond. Herbestudering van de aanlegkosten is gestaakt, omdat de gemeente aangaf geen vergunningsaanvragen in behandeling te nemen. Ze wilden eert de geluidsproblematiek bestuderen. Dit standpunt heeft de gemeente inmiddels verlaten, ze nemen vergunningsaanvragen in behandeling na een akoestisch onderzoek, waaruit blijkt dat de geluidsoverlast binnen de normen blijft. Er is geen vastgestelde afstand, omgevingsgeluid e.d. weegt ook mee. Hiervoor zijn specialistische bureaus. Omdat de kosten vooral in de benodigde fundering zit, gaat de commissie bekijken of een betaalbare aanleg mogelijk is. Zo ja, dan kan een akoestisch onderzoek aangevraagd worden. En dan komt de commissie met een voorstel wat uiteraard met de leden besproken gaat worden.
Heb je vragen of ideeën over de aanleg van padelbanen? Neem dan contact op met de commissie: padelcommissie@ltckamerik.nl.

Informatie vanuit de club
De Padelcommissie bestaat uit: Maarten van Viegen, Joris Bakker, Miels Blok en Daan Kempen. De commissie heeft op 26 september een eerste presentatie gegeven aan het Dagelijks Bestuur. Op 17 oktober zal een plan, inclusief financiële consequenties, worden voorgelegd aan het volledige bestuur. Op die datum kon de Padelcommissie nog niet een volledig investeringsplaatje leveren, sommige gegevens lieten op zich wachten. Zodra het plaatje compleet is, gaan Vincent en Mario aan de slag om een investeringsoverzicht te maken en een lange termijnplanning voor alle gewenste activiteiten. Bij groen licht, dus als het naar de mening van het bestuur financieel haalbaar is, zullen naar verwachting de volgende acties worden ondernomen: inloopavond en/of clinic en de leden uitnodigen voor een Algemene Vergadering.

Poll
Tot en met 17 oktober konden de leden stemmen op een aantal vragen over Padel. Dit is de uitslag:

 • Padel - Doen als club?
  •    76 stemmen: 82% ja, 16% weet het niet, 3% nee.
 • Padel - Zou ik het zelf gaan spelen?
  •    69 stemmen: 41% ja, 13% speel nu elders en kom dan bij LTC, 36% weet het niet, 10% lijkt me niets.
 • Ken je misschien mensen die bij LTC zouden gaan padellen?
  •    63 stemmen: 48% ja 1 of 2, 13% ja 3 of meer, 40% geen idee.

We zijn heel blij dat er zoveel leden gereageerd hebben, dank daarvoor!

Wat is Padel?
Om je een indruk te geven hoe het spel eruit ziet en wat erbij komt kijken, volgen hieronder een aantal links.

In de bijlages vind je informatie over

 • De Accomodatie
 • Voorbeeld van de exploitatie van 1 padelbaan
 • Uitleg KNLTB hoe je Padel een succes kan maken bij je club
 • Uitleg van de KNLTB hoe je stap voor stap Padelbanen aanlegt.
 • Plattegrond van de tennisclub met de banen daarin getekend (gebleken is dat er voldoende ruimte is)

Downloads: