IntroducÚ

Ieder lid, die in het bezit is van een ledenpas, heeft het recht tegen betaling een gastspeler te introduceren. Deze introductie kent de volgende voorwaarden:

  • Eenzelfde gastspeler kan niet meer dan twee keer per verenigingsjaar worden geïntroduceerd. 
  • De geldigheidsduur van een introductie is één kalenderdag.
  • Gastspelers spelen altijd met of tegen leden van de vereniging. 
  • Voordat het lid en de gastspeler de baan opgaan, heeft hij het verschuldigde bedrag van  € 5,00 van tevoren gepind in het clubhuis of gestort op rekening: NL41RABO 0331.1027.06 t.n.v. van LTC Kamerik, onder vermelding van: gastspeler.
  • Bij constatering van misbruik van de introductieregeling kan het bestuur het betrokken lid een boete opleggen.
  • De hoogte van de bijdrage voor de introductie van een gastspeler wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Over de club Overzicht