IntroducÚ

Ieder lid, die in het bezit is van een ledenpas, heeft het recht tegen betaling een gastspeler te introduceren. Deze introductie kent de volgende voorwaarden:

  • Eenzelfde gastspeler kan niet meer dan twee keer per verenigingsjaar worden geïntroduceerd.
  • De geldigheidsduur van een introductie is één kalenderdag.
  • Gastspelers spelen altijd met of tegen leden van de vereniging.
  • Reservering van een speelperiode voor een gastspeler dient te geschieden met een daartoe bestemd en tegen betaling te verkrijgen introductiekaartje.
  • Bij constatering van misbruik van de introductieregeling kan het bestuur het betrokken lid een boete opleggen.
  • De hoogte van de bijdrage van een introductiepasje wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
  • Voor het komend seizoen is afgesproken dat een introductiepasje voor € 5,00 te verkrijgen is bij Rob Kwakkenbos, Els Bakker, achter de bar en bij de trainer op de baan.
Over de club overzicht