Actief/niet actief

Wij vormen met elkaar de vereniging en dankzij de inzet van veel vrijwilligers houden we de club in stand. Daarom vragen we onze seniorleden (dus vanaf 18 jaar) om activiteiten voor de club te verrichten, zoals bardienst, tuinonderhoud, onderhoud accommodatie, bestuurswerk, schoonmaken, e.d. Onze ervaring is dat je meer betrokken bent als je van tijd tot tijd actief bent voor de club. 

Bij de aanmelding als senior-lid, of wanneer als je van junior, senior wordt, krijg je de vraag aan welke activiteiten je mee wilt doen. Daarna krijg je jaarlijks de vraag van de ledenadministratie of je deze activiteiten wilt handhaven of dat je je wilt opgeven voor andere activiteiten. 

Natuurlijk kun je ervoor kiezen om niet actief te zijn, dan moet je naast je contributie een bijdrage niet actief van € 75,00 betalen.

 

 

Over de club Overzicht