LTC Kamerik zoekt sponsors

Geen enkele sportclub kan overleven zonder sponsors. Daarom zijn we blij met de organisaties die ons sponsoren, waardoor we extra activiteiten kunnen organiseren en speciale voorzieningen kunnen aanschaffen. Soms moeten trouwe sponsors stoppen en als club willen we steeds vernieuwen, dus zijn we altijd op zoek naar sponsors.

Waarom is sponsoring belangrijk voor ons?
Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor het voortbestaan van onze club. De opeenvolgende besturen hebben onder leiding van de penningmeesters hiervoor gezorgd. Onze voornaamste inkomstenbronnen zijn de contributies, baromzet en sponsorbijdragen.
Onze voornaamste kostenposten bestaan uit het onderhoud van het park en de banen, het clubgebouw inclusief inventaris, de verlichting en de verwarming.
Dankzij de inzet van de vrijwilligers binnen onze vereniging worden deze kosten zo laag mogelijk gehouden.

Wij streven naar een acceptabele contributie voor de leden en een goed onderhouden park en clubgebouw. Sponsorbijdragen gebruiken we voor extra training van onze jeugdleden en voor noodzakelijke extra uitgaven, zoals bijvoorbeeld winddoeken, meubilair in het clubgebouw, vernieuwing van keukenapparatuur, verbouwing van het terras en de organisatie van Open Toernooien.

Een goed voorbeeld van besteding van het sponsorgeld is bijv. de wekelijkse competitietraining voor de jeugd. Deze wordt deels betaald uit de sponsorgelden en is een belangrijke prikkel voor de junioren om hun spel te verbeteren. Het versterkt tevens de band met de club en andere jeugdleden en maakt ze enthousiast om competitie te spelen. In het voorjaar van 2018 hield de club haar eerste Open Jeugdtoernooi opgezet door enthousiaste ouders van jeugdleden. Een bewijs dat tennis leeft bij de jeugd.

Er zijn diverse sponsormogelijkheden:

Windvanger
Prijs in overleg. Indicatief: Voor een periode van 3 tot 5 jaar wordt er een windvanger geplaatst voor € 200,- per jaar plus eenmalig de kosten voor de aanschaf van de windvanger (circa € 400,- exclusief btw).
Reclamebord langs de tennisbanen
Prijs in overleg. Indicatief: Voor een periode van 3 tot 5 jaar wordt een reclamebord geplaatst voor € 150,- per jaar plus eenmalig de kosten voor de aanschaf van het reclamebord (circa € 150,- exclusief btw).
Toernooisponsoring – Clubkampioenschappen of Open Toernooi. Diverse mogelijkheden in overleg met de toernooicommissie, waaronder het verbinden van uw naam aan het toernooi!
Advertentie/ vermelding op onze website
Dit kan jaarlijks vanaf € 100,- per jaar.
Shirtsponsoring van een competitieteam
Hoofdsponsor van onze vereniging
Voor een periode van 3 jaar wordt uw bedrijf het gezicht van onze vereniging! Het pakket en voorwaarden stellen wij in overleg samen.
Een voorstel voor een andere vorm van sponsoring is natuurlijk mogelijk
Onze vereniging kan bijvoorbeeld een gezellig en sportief bedrijfsuitje faciliteren op onze mooie accommodatie met de mogelijkheid voor lessen voor beginners en begeleiding van wedstrijden!

Contact
Bent u geïnteresseerd om onze club te sponsoren of heeft u vragen over de mogelijkheden? Neem geheel vrijblijvend contact op met onze voorzitter: Vincent van ‘t Hoofd, voorzitter@ltckamerik.nl  of 06 10 916 925.

Over de club Overzicht