KNLTB waarschuwt voor Phishing mails

De afgelopen dagen ontving de KNLTB berichten van enkele verenigingen over nepmails aan leden, die verstuurd worden uit naam van de KNLTB en/of een vereniging. Het lijken echte mails, maar niets is minder waar. Via deze misleidende mails proberen criminelen gegevens van gebruikers te pakken te krijgen en vragen ze leden lidmaatschapsgeld over te maken.

Advies, wees alert!
We adviseren je alert te zijn op nepmails of mails waarvan niet duidelijk is of ze door de vereniging zijn verstuurd. Deze mails hebben vaak rare kenmerken zoals een slecht taalgebruik, onlogische timing, een onbekende afzender, spellingsfouten en onlogische links. Als je twijfelt, klik in ieder geval nooit op de links die aangegeven worden! Meld aan het bestuur dat je volgens jou een nepmail hebt ontvangen via secretariaat@ltckamerik.nl. Het bestuur kan dan verdere stappen ondernemen.

Nieuws overzicht