Afmelden

Natuurlijk vinden we het heel jammer als je je lidmaatschap wilt beëindigen. Als je het toch wilt doen, dan moet Je dit schriftelijk (mag ook via de email) doen bij de ledenadministratie: Mijzijde 55 of ledenadministratie@ltckamerik.nl.

De uiterste opzegdatum is 31 december van het lopend seizoen. Als je later opzegt, dus al in het nieuwe seizoen, maar nog vóór 1 februari, worden er administratiekosten in rekening gebracht. Na 1 februari worden de volledige lidmaatschapskosten voor het nieuwe seizoen in rekening gebracht.

Over de club Overzicht