Renovatie banen

Al enige tijd hebben we na hevige regen problemen met baan 1. De doorlaatbaarheid is heel slecht geworden, waardoor er lange droogtijd nodig is. 

De pomp krijgt het water daar niet weggetrokken. De banen zijn 10 jaar oud en dat is de normale tijd die geldt voor een renovatie. Het gaat dan om renovatie van de toplaag, dit is ongeveer 30 cm. Als we weer 10 jaar verder zijn, zal een volledige renovatie nodig zijn: we krijgen dan te maken met vernieuwing van de betonranden en hekken, tevens moeten de banen dan volledig afgegraven worden. Baan 3 en 4 zijn tussentijds nog een keer behandeld, waardoor daar de doorstroming beter is, echter deze banen zijn behoorlijk hobbelig. Dus is het verstandig om van alle 4 de banen de toplaag te renoveren voor het competitieseizoen van 2023. De  Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voornemen tot renovatie. Er wordt een projectgroep gevormd die met ondersteuning van de KNLTB het eea kan voorbereiden en begeleiden. Vincent gaat de projectgroep trekken en Mario neemt de financiële kant voor zijn rekening. Vanuit de ACCO-commissie doet Antoinette mee.  Als er leden zijn die ook aan deze projectgroep deel willen nemen? Schroom niet om contact op te nemen met Vincent (voorzitter@ltckamerik.nl).

De verwachting is dat we de renovatie van de banen voor het grootste gedeelte met eigen middelen kunnen financieren. 

In de komende tijd zullen Kars en Wilco de hekken nalopen en waar nodig repareren. 

Nieuws Overzicht