Baanonderhoud

Willen jullie alsjeblieft altijd vegen!!    

Sommige leden denken dat de baan niet na elke wedstrijd geveegd hoeft te worden. Dit is een foutieve veronderstelling. Na elke keer spelen moet de baan geveegd worden. Dit is voor het onderhoud/levensduur van de baan beter, maar is ook netjes voor de spelers die na jou de baan gebruiken. Na een goede veegbeurt zijn de afdrukken van de bal beter zichtbaar. Dus altijd vegen na een poosje spelen, elke wedstrijd of lesuur.

Over de club Overzicht