Algemene Vergadering

Op 1 september werd de Algemene Vergadering gehouden; een korte samenvatting.

Het aantal aanwezigen was - als gevolg van de corona-maatregelen - niet veel. De betrokkenheid van de aanwezigen was groot. Na een korte terugblik op 2019 door de voorzitter, werden de cijfers door de penningmeester toegelicht. De club staat er goed voor; de contributie kan gelijk blijven. De kascommissie was tevredenheid over het verrichte werk door de penningmeester en ook positief over het feit dat er een meerjarenplan is opgesteld. Dit plan werd door de voorzitter toegelicht en is vooral gericht op het financieel mogelijk maken van een volledige renovatie van de banen in 2031. 
Het dagelijks bestuur is teruggebracht naar vijf leden: Vincent (voorzitter), Mario (Penningmeester- herkozen), Shauna (wedstrijdzaken), Maarten (bar) en Map (secretaris - gekozen). De technische commissie heeft het stokje overgedragen aan een nieuwe ploeg: Elsbeth, Kim, Vincent en Tim gaan de kar trekken. De Jeugdcommissie is weer op sterkte: Leon en Marian krijgen versterking van Mariska en Petra. Tot slot de kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Robert en Henk, Rob is reserve.

Nieuws Overzicht