Reglementen

Voor een goed lopende organisatie zijn onderlinge afspraken. Een aantal hebben we formeel vastgelegd in officiële regels: 
   Statuten
   Huishoudelijk reglement
   Baan- en parkreglement

Over de club Overzicht