LTCKamerik is de gezelligste club van Kamerik en omstreken LTCKamerik
Open
X

Bestuur.

Bestuur LTC Kamerik

Voorzitter: Vincent van ’t Hoofd – voorzitter@ltckamerik.nl
Secretaris: Margreet Janmaat – secretaris@ltckamerik.nl
Penningmeester: Mario Praat – penningmeester@ltckamerik.nl
Technische commissie: Shauna Lehmann – technischecommissie@ltckamerik.nl
Jeugdcommissie: Robert Warmerdam – jeugd@ltckamerik.nl
Accocommissie: Rob Kwakkenbos – acco@ltckamerik.nl
Barcommissie: Maarten van Viegen

Robert Warmerdam Rob Kwakkenbos

Vincent van ’t Hoofd; Margreet Janmaat; Robert Warmerdam; Shauna Lehmann; Rob Kwakkenbos

Van Mario en Maarten ontbreken de foto’s.