LTCKamerik is de gezelligste club van Kamerik en omstreken LTCKamerik
Open
X

Contributie.

De contributiebijdrage per seizoen en de bijdrage niet-actief

Voor een heel seizoen
De contributie is voor Senioren € 175,- en voor Junioren (jonger dan 18 jaar) € 82,50.  Contributie 2e junior € 77,50. Het tennisseizoen loopt van 1 januari tot 1 januari.  De prijzen van het lidmaatschap zijn exclusief de kosten voor tennisles. Meer informatie over de tennislessen vind je hier.
Ieder jeugdlid t/m 12 jaar (het jaar waarin men 12 wordt) is verplicht lessen te volgen. Jeugdleden van 13 jaar (het jaar waarin men 13 wordt) en ouder moeten minimaal 3 jaar les gevolgd hebben. Jeugdcompetitiespelers blijven hun lesverplichting houden.

Voor leden in de leeftijd van 18 tot 21 jaar bestaat een zogenoemde contributie-overgangsregeling:
18 jaar : € 110,-
19 jaar : € 130,-
20 jaar : € 150,-

Senioren die alléén tennissen en niet op een andere wijze (bijvoorbeeld d.m.v. bardiensten) actief zijn in de club betalen jaarlijks € 75,- extra.

Vanaf 1 mei wordt het lidmaatschap per maand met € 12,50 in mindering gebracht. Dit geldt alleen voor nieuwe leden die later in het jaar lid worden.

Lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden voor 1 januari.

Zodra je je hebt aangemeld als lid, krijg je een tijdelijk pasje. Binnen 2 weken na aanmelding ligt het officiële KNLTB pasje voor je klaar in de keuken van het clubgebouw.

Bij het aanmelden word je verzocht het inventarisatieformulier voor het verrichten van een aantal werkzaamheden in te vullen.

Jaarlijks (in januari/ februari) ontvangen de leden een factuur om hun contributie te kunnen voldoen.
De hoogte van de contributie en de bijdrage “niet-actief” wordt ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Vrijwillig
LTC Kamerik, het tennispark met banen en paviljoen, is eigendom van de leden. Om de kosten (en daarmee de hoogte van de contributie) beperkt te houden, wordt de senioren gevraagd om een deel van hun vrije tijd aan hun tennisclub te besteden. Het mag veel, maar hoeft maar weinig vrije tijd te zijn; variërend van commissiewerk tot een drietal bardiensten gedurende het tennisseizoen. Iedereen vindt het prettig wanneer de kantine c.q. bar van de club regelmatig open is, maar dat vergt dat veel leden bereid zijn om een paar keer bardienst te draaien. Alle senioren wordt jaarlijks gevraagd het formulier “inventarisatie actief” in te vullen. Op dit formulier kun je aangegeven wat je voor je tennisclub wilt doen. Ingeval je beslist niet in de gelegenheid bent om op de één of andere manier iets te doen, is naast de contributie een jaarlijkse bijdrage (niet-actief) van € 75,- verplicht.