LTCKamerik is de gezelligste club van Kamerik en omstreken LTCKamerik
Open
X

Introductieregeling.

Ieder lid, rechtmatig in het bezit van een ledenpas, heeft het recht tegen betaling een gastspeler te introduceren. Deze introductie kent de volgende voorwaarden:

  1. Eenzelfde gastspeler kan niet meer dan twee keer per verenigingsjaar worden geïntroduceerd.
  2. De geldigheidsduur van een introductie is één kalenderdag.
  3. Gastspelers spelen altijd met of tegen leden van de vereniging.
  4. Reservering van een speelperiode voor een gastspeler dient te geschieden met een daartoe bestemd en tegen betaling te verkrijgen introductiekaartje.
  5. Bij constatering van misbruik van de introductieregeling kan het bestuur het betrokken lid een boete opleggen.
  6. De hoogte van de bijdrage van een introductiepasje wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

Voor het komend seizoen is afgesproken dat een introductiepasje voor € 5,00 te verkrijgen is bij Rob Kwakkenbos, Els Bakker, achter de bar en bij de trainer op de baan.