LTCKamerik is de gezelligste club van Kamerik en omstreken LTCKamerik
Open
X

Statuten.

De statuten zijn in december 2013 gewijzigd en op 6 januari 2014 door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

STATUTEN LTC KAMERIK december 2013