LTCKamerik is de gezelligste club van Kamerik en omstreken LTCKamerik
Open
X

Afmelden.

Natuurlijk vinden we het heel jammer als je je lidmaatschap wilt beëindigen. Je dient schriftelijk (mag ook via de email) op te zeggen bij de ledenadministratie of Mijzijde 55).

De uiterste opzegdatum is 31 december van het lopend seizoen. Als u later opzegt, dus al in het nieuwe seizoen, maar nog vóór 1 februari, worden er administratiekosten in rekening gebracht. Na 1 februari worden de volledige lidmaatschapskosten voor het nieuwe seizoen in rekening gebracht.